Lexigram Λεξικά, Γλώσσα, Παιδεία
Η μεγαλύτερη Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Τα σεμινάριά μας

Αγοράζοντας ένα βιντεοσεμινάριο, παίρνετε:

  • Το βίντεο του σεμιναρίου
  • Το συνοδευτικό υλικό σε μορφή PDF
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις απορίες σας από τους εισηγητές των σεμιναρίων

Η θεωρητική και πρακτική κατοχύρωση του μαθήματος της έκθεσης ιδεών

Το σεμινάριο αφορά την τεχνική και μεθοδολογία στη γραφή της Έκθεσης με την αξιοποίηση της ύλης που περιέχεται στα βιβλία Έκφραση - Έκθεση των τριών τάξεων του Λυκείου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αναφέρεται στην ανάγνωση και κατανόηση του θέματος, τους τύπους θεμάτων, τη σύνταξη διαγράμματος, τις τεχνικές ανάπτυξης των διάφορων οπτικών γωνιών (αιτίων, αποτελεσμάτων. προϋποθέσεων, μέτρων κ.λπ.).

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Αθανάσιος Φραγκούλης

    Διδάκτορας Κλασικής Φιλολογίας

    Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, πρώην Διευθυντής του Πειραματικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, συγγραφέας.

Η διόρθωση της έκθεσης και η συμβολή της στη βελτίωση της εκφραστικής ικανότητας των μαθητών

Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε πώς μπορούμε να διορθώνουμε αποτελεσματικά τις εκθέσεις των μαθητών και να βελτιώσουμε την εκφραστική τους ικανότητα.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Αθανάσιος Φραγκούλης

    Διδάκτορας Κλασικής Φιλολογίας

    Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, πρώην Διευθυντής του Πειραματικού Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, συγγραφέας.

Η διδακτική της ιστορίας σήμερα - μέθοδοι, τεχνικές, αρχές και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Σε αυτό το σεμινάριο θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και τις δεξιότητές μας σε ζητήματα που άπτονται του πιο ευαίσθητου μαθήματος, της Ιστορίας. Αναφερόμενοι μόνο στις βασικές θεωρητικές αρχές του μαθήματος, θα προχωρήσουμε στην παράδοση μιας σειράς άμεσων, ήδη εφαρμοσμένων και πρακτικών ιδεών για τη διδασκαλία της ιστορίας. Επίσης, θα ενισχύσουμε κατά πολύ τον διδακτικό μας οπλοστάσιο και θα κατακτήσουμε πρώτοι εμείς την διερευνητική μάθηση του ιστορικού μαθήματος.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Χρήστος Μερεντίτης

    Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Κάτοχος μεταπτυχιακών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στην Σχολική Ψυχολογία, βραβευμένος από το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο μάθημα και εργαζόμενος επί σειρά ετών σε ιδιωτικό σχολείο και φροντιστήρια.

Η αξιοποίηση των γραπτών και εικαστικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας

Στο σεμινάριο αυτό - αποκλειστικά και μόνο μέσα από παραδείγματα - θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τόσο τις γραπτές όσο και τις εικαστικές πηγές στη διδασκαλία μας. Θα παρασχεθούν πολλά παραδείγματα από διάφορες χρονικές περιόδους – κυρίως της ελληνικής ιστορίας – και θα δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο της νοηματικής προσέγγισης, προκειμένου να αναλύσουμε στο μέγιστο δυνατό μια γραπτή πηγή. Έμφαση θα δοθεί και στις πηγές οι οποίες μελετώνται στην Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Χρήστος Μερεντίτης

    Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Κάτοχος μεταπτυχιακών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στην Σχολική Ψυχολογία, βραβευμένος από το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο μάθημα και εργαζόμενος επί σειρά ετών σε ιδιωτικό σχολείο και φροντιστήρια.

Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και η κατανόηση κειμένου. Κατευθυντήριες γραμμές

Σε αυτό το σεμινάριο θα προσεγγίσουμε ζητήματα διδασκαλίας της γλώσσας και κατανόησης κειμένου. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι κυριότερες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αποτελεσματικοί αναγνώστες, για να κατανοήσουν ένα κείμενο, καθώς και τα 4 είδη πληροφόρησης τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από ένα κείμενο. Όλα αυτά θα γίνουν με διαρκή αναγωγή σε συγκεκριμένα παραδείγματα κειμένων που έχουν τεθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Επίσης, μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα επιχειρηθεί η ανάλυση της ελληνικής γλώσσας και θα εξηγηθεί με ποιον τρόπο μπορούμε να μεταδώσουμε συγκεκριμένες δεξιότητες στους μαθητές μας, αξιοποιώντας τον εκφραστικό πλούτο και τις δυνατότητες λεκτικής διατύπωσης που η ελληνική μας παρέχει.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Χρήστος Μερεντίτης

    Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Κάτοχος μεταπτυχιακών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στην Σχολική Ψυχολογία, βραβευμένος από το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο μάθημα και εργαζόμενος επί σειρά ετών σε ιδιωτικό σχολείο και φροντιστήρια.

Η διόρθωση της έκθεσης ιδεών

Σε αυτό το σεμινάριο αποκλειστικά και μόνο μέσα από πρακτικά παραδείγματα θα δούμε τι και πώς διορθώνουμε στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Βασιζόμενοι στις σύγχρονες αρχές της διδασκαλίας της γλώσσας και μετά από μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή θα εστιάσουμε σε 15 βασικές κατηγορίες λαθών στις οποίες υποπίπτουν συνήθως, οι μαθητές και τα οποία θα πρέπει με παιδαγωγικό τρόπο να επισημανθούν και να διορθωθούν. Σε αυτό το σεμινάριο, συνεπώς, θα γίνει αναφορά σε απτά προβλήματα της έκφρασης των μαθητών/-τριών και θα προταθούν τρόποι αντιμετώπισής τους.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Χρήστος Μερεντίτης

    Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Κάτοχος μεταπτυχιακών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στην Σχολική Ψυχολογία, βραβευμένος από το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο μάθημα και εργαζόμενος επί σειρά ετών σε ιδιωτικό σχολείο και φροντιστήρια.

Το κείμενο, η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας και η επέμβαση στα μαθητικά γραπτά

Σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθούμε εκτενώς στην επικοινωνιακή διδασκαλίας της γλώσσας και στο τι συνιστά ένα κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι είναι κείμενο, θα αναλύσουμε τα κριτήρια κειμενικότητας, θα μελετήσουμε τις κυριότερες μεθοδολογικές αρχές που διέπουν την επικοινωνιακή προσέγγιση, θα αναφερθούμε στο πώς μπορεί να μεθοδευτεί η διδασκαλία βάσει αυτής της θεώρησης, θα δώσουμε πολλές πρακτικές ιδέες για τη δημιουργική διδασκαλία της γλώσσας και θα διερευνήσουμε ακόμη πιο ειδικές πτυχές της διόρθωσης των μαθητικών γραπτών.

Ειδικά δε σε ό,τι αφορά στο τελευταίο ζήτημα η εστίασή μας σε αυτό αποσκοπεί και στην υλοποίηση του project που προγραμματίζει η Lexigram για την επόμενη σχολική χρονιά. Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Χρήστος Μερεντίτης

    Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Κάτοχος μεταπτυχιακών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στην Σχολική Ψυχολογία, βραβευμένος από το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο μάθημα και εργαζόμενος επί σειρά ετών σε ιδιωτικό σχολείο και φροντιστήρια.

Το συντακτικό των αρχαίων ελληνικών στις εξετάσεις - μέρος 1ο

Σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθούμε εκτενώς στη συντακτική προσέγγιση των αρχαίων. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην αναγνώριση των προτάσεων, την παρουσίαση των κύριων όρων (ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, δοτική προσωπική), θα μελετήσουμε τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων και των μετοχών και θα διερευνήσουμε τον πίνακα των ονοματικών και επιρρηματικών προσδιορισμών. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με τη μελέτη των ιδιαίτερων συντακτικών φαινομένων που ζητούνται στις εξετάσεις (ευθύς-πλάγιος λόγος, ανάλυση μετοχής, σύμπτυξη δευτερεύουσας πρότασης)

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Δώρα Ασημακοπούλου

    Φιλόλογος

    Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών.

Το συντακτικό των αρχαίων ελληνικών στις εξετάσεις - μέρος 2ο

Σε αυτή την εισήγηση θα αναφερθούμε εκτενώς στη συντακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών. Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη διάκριση των ειδών του κατηγορούμενου και της δοτικής προσωπικής, θα μελετήσουμε τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων και θα παρουσιάσουμε σε μια ολοκληρωμένη μορφή τους προσδιορισμούς (ονοματικούς κι επιρρηματικούς) της επαυξημένης πρότασης.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Δώρα Ασημακοπούλου

    Φιλόλογος

    Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών.

Το συντακτικό των αρχαίων ελληνικών στις εξετάσεις - μέρος 3ο

Στην παρουσίαση αυτή θα ασχοληθούμε με τις μετατροπές που ζητούνται στο δεύτερο ερώτημα του συντακτικού στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε τις μετοχές ως προς το είδος, τη συντακτική λειτουργία και τη σύνταξή τους και θα προχωρήσουμε στις ζητούμενες μετατροπές, δηλαδή την ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση και τη σύμπτυξη πρότασης σε μετοχή. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις υποθετικές μετοχές που συνιστούν λανθάνοντα υποθετικό λόγο και στα άλλα είδη λανθάνοντος και εξαρτημένου (πλαγίου) υποθετικού λόγου. Επίσης, θα αναλύσουμε τα δύο είδη λόγου, τον ευθύ και τον πλάγιο, και θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία μετατροπής από το ένα είδος στο άλλο.

Τιμή: 15 Ευρώ
Αγορά
  • Εισηγητής

    Δώρα Ασημακοπούλου

    Φιλόλογος

    Ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών.

Top