Lexigram Λεξικά, Γλώσσα, Παιδεία
Η μεγαλύτερη Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Η Lexigram προσφέρει 8 λεξικά, 3 εκπαιδευτικά λογισμικά και έχουμε προσθέσει έναν ορθογράφο της νέας ελληνικής καθώς και άλλα εργαλεία, με δυνατότητες που δεν θα βρείτε ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ιδρύματα Σ. Νιάρχος και Χ. Λαμπράκης βοήθησαν στην προβολή τους. Κάντε κλικ στο καθένα για να δείτε τι κάνουν.

Λεξικά

Κλιτικό και ορθογραφικό λεξικό της αρχαίας και λόγιας ελληνικής το οποίο έχει 136.439 λήμματα και 4.263.488 γραμματικούς τύπους, με χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων και αυτόματη παραπομπή στη σχετική γραμματική ενότητα με κανόνες, σχόλια κ.ά. ερμηνεία, ετυμολογία κτλ. από το εγκυρότερο λεξικό της αρχαίας (το Liddell-Scott).

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: θέτω, βαίνω, βάλλω, ἵημι, ἀγαθός, κακός

Κλιτικό και ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής και της λόγιας (καθαρεύουσας) το οποίο έχει 85.812 λήμματα και 3.437.366 γραμματικούς τύπους, με χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων και με αυτόματη παραπομπή στη σχετική γραμματική ενότητα με κανόνες, σχόλια κ.ά.

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: καταβάλλω, συνίσταμαι, συνιστώ, αίρω, δικαιούμαι, μυς, επαΐων, σώφρων, κρείσσων, απόπλους, πολύς, καλός, μεγάλος, πολίτις

Ερμηνεία, συνώνυμα, αντώνυμα, σχετικές λέξεις, σημασίες και πεδία των λέξεων της νέας ελληνικής με 102.202 λήμματα και ταξινόμηση κάθε λέξης σε εννοιολογικά πεδία (πίνακες), στα οποία η γενική έννοια εξειδικεύεται συνεχώς με ερμηνεύματα που επισημαίνουν τις εννοιολογικές αποχρώσεις

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: διδασκαλία, χαλώ, έριδα, επιτίθεμαι, σπουδαίος, επιθυμώ, θυμώνω, αποθνήσκω, εκπλήσσομαι, γεμάτος, αποδοκιμάζω

28.029 γνωμικά, παροιμίες, ρητά, φράσεις και εκφράσεις της νέας και αρχαίας ελληνικής, όλα εννοιολογικά ταξινομημένα σε πεδία με ιεραρχική δομή και συνεχή εξειδίκευση. Περιέχει επίσης λατινικά ρητά, γνωμικά και φράσεις, όλα εννοιολογικά ταξινομημένα.

Δείτε ενδεικτικές αναζητήσεις: αγάπη, έρωτας, μέτρο, πόλεμος, ρήξη

Ομόρριζα, παράγωγα και ετυμολογία - με 149.916 ομόρριζα - όλες οι λέξεις της ίδιας οικογένειας από την αρχαία ως τη νέα ελληνική καθώς και η ετυμολογία τους με παραπομπή στην ερμηνεία, τα συνώνυμα και τα αντίθετά τους.

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: παιδί, μαθητής, γονιός

Εικονογραφημένο ερμηνευτικό λεξικό για παιδιά του δημοτικού το οποίο έχει 17.533 λήμματα με συνώνυμα, αντίθετα και ομόρριζα. Κλιτικό και ορθογραφικό λεξικό για το δημοτικό. Ελληνοαγγλικό λεξικό για παιδιά του δημοτικού.

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: κοπάδι, άβυσσος, αλήθεια

Η ελληνική έκδοση του μεγάλου λεξικού της ελληνικής γλώσσας Liddell-Scott-Jones, το οποίο έχει 115.538 λήμματα. Υπάρχει η δυνατότητα ξεφυλλίσματος των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καθώς και της αναζήτησης λέξεων στα έργα αυτά.

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: θέτω, βαίνω, βάλλω, ἵημι, ἀγαθός, κακός

Κλιτικό και ορθογραφικό λεξικό της λατινικής γλώσσας το οποίο έχει 47.870 λήμματα και 2.481.325 γραμματικοί τύπους, με χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων καθώς και γραμματική αναγνώριση όλων των λέξεων.

Δείτε ενδεικτικές λέξεις: amo, aqua, magnus

Εκπαιδευτικά Λογισμικά

Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της γλώσσας για το δημοτικό από την 3η μέχρι την 6η με μορφή διαδραστικού e-book: Παίρνετε αμέσως τις απαντήσεις για οποιαδήποτε απορία γραμματικής, γλωσσικής ή εγκυκλοπαιδικής φύσεως. Λύνετε τις σχολικές ασκήσεις με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Δημιουργείτε εσείς ο ίδιος άπειρες ασκήσεις με τις λύσεις τους. Μαθαίνετε διασκεδάζοντας με τα γλωσσικά κουίζ με ερμηνεύματα, συνώνυμα, αντίθετα, ομόρριζα. Ταξιδεύετε μέσα από τις σελίδες των σχολικών βιβλίων δίνοντας με απλά κλικ εντολές στις λέξεις να σας μεταφέρουν στον απέραντο ωκεανό των γνώσεων με πανιά τεράστια και μοναδικά λεξικά, ταινίες, βιντεάκια, χάρτες, μουσική, εικόνες.

Δείτε περισσότερα.

Εκπαιδευτικό λογισμικό της νέας ελληνικής για όλες της ηλικίες από το γυμνάσιο και μέχρι τα βαθιά γεράματα, με μοναδικά λεξικά: Ορθογραφία, γραμματική αναγνώριση και κλίση οποιασδήποτε λέξης. Αυτόματη παραπομπή στη θεωρία της γραμματικής. Οι ασκήσεις συνωνύμων, αντωνύμων, παρωνύμων, παροιμιών, ύφους, μορφολογίας κτλ. του βιβλίου Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο και εκατοντάδες πρόσθετες. Δυνατότητα δημιουργίας άπειρων δικών σας ασκήσεων, που τις λύνετε διαδραστικά με το πρόγραμμα.

Δείτε περισσότερα.

Eκπαιδευτικό λογισμικό για τα αρχαία ελληνικά για το γυμνάσιο και το λύκειο με μοναδικές δυνατότητες και λειτουργίες: Όλα τα σχολικά κείμενα του Γυμνασίου με ασκήσεις, μετάφραση και συντακτικό. Τα σχολικά κείμενα της πρώτης τάξης του Λυκείου και 80 αδίδακτα κείμενα με ασκήσεις, μετάφραση και συντακτικό (Θεματογραφία). Ορθογραφία, γραμματική αναγνώριση και κλίση οποιασδήποτε λέξης των σχολικών κειμένων ή δική σας. Ομόρριζα (όλες τις λέξεις της ίδιας οικογένειας από την αρχαία ως τη νέα ελληνική). Όλες τις σχολικές ασκήσεις και εκατοντάδες πρόσθετες, που λύνονται με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού, ομορρίζων που φτιάχνετε εσείς ο ίδιος κάνοντας απλώς κλικ και λύση τους από τον ΗΥ. Συντακτική ανάλυση. Αυτόματη παραπομπή στη θεωρία της γραμματικής ή του συντακτικού για τη λέξη που επιλέγετε. Διαδραστική μετάφραση.

Δείτε περισσότερα για το γυμνάσιο και για το λύκειο.

Για όταν θέλετε να παίρνετε στα γρήγορα τις απαντήσεις, υπάρχιε το ρήγορο βοήθημα αρχαίων γυμνασίου και λυκείου με μετάφραση, συντακτικό και ασκήσεις

Δείτε περισσότερα.

Ορθογράφος ... και κάποια έξτρα

H Lexigram, από την περίοδο ακόμη του DOS, ανέπτυξε πρώτη ορθογράφο της νέας ελληνικής. Λειτουργεί στo Microsoft Word. Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο κλιτικό (3.437.366 γραμματικοί τύποι) και ορθογραφικό (2.047.053 μοναδικοί τύποι) λεξικό της ελληνικής, το μόνο με πλήρη κλίση και των λόγιων τύπων, επισημαίνει και υποδεικνύει διόρθωση όχι μόνο ορθογραφικών αλλά και γραμματικών-συντακτικών.

Δείτε περισσότερα.

Με το πρόσθετο περιγητών (browser) που παρέχουμε, έχετε πρόσβαση στα λεξικά μας, απλά κάνοντας αντιγραφή (ctrl-c), ό,τι και εάν κάνετε, όπου και εάν βρίσκεστε, είτε εργάζεστε στο Word, είτε γράφετε ένα e-mail είτε περιηγείστε στο διαδίκτυο.

Δείτε περισσότερα
Δείτε σε βιντεάκι τι κάνει, κλικ: εδώ.

Με το πρόσθετο του Word, έχετε πρόσβαση στα λεξικά μας, μόνο με ένα κλικ, όταν βρίσκεστε στο Microsoft Word. Κλικάρουμε μία λέξη και πατάμε ένα κουμπί, το οποίο αναζητεί τα λεξικά μας για την λέξη αυτή.

Δείτε περισσότερα
Δείτε σε βιντεάκι τι κάνει, κλικ: εδώ.

Έτσι, με το ποσό των 7,99 Ευρώ έχετε:

 • Απεριόριστη πρόσβαση για ένα έτος
 • Σε όλα τα λεξικά (οχτώ συνολικά) μας
 • Χωρίς διαφημίσεις και με ταχύτερη χρήση (λόγω αφαίρεσης διαφημίσεων)
 • Περισσότερο χώρο στην οθόνη σας (λόγω αφαίρεσης διαφημίσεων)
 • Κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας
 • Την Ελληνομάθεια Δημοτικού, εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της γλώσσας για το δημοτικό
 • Την Ελληνομάθεια Plus, εκπαιδευτικό λογισμικό για τη νέα ελληνική για το γυμνάσιο και άνω
 • Την Αρχαιογνωσία, εκπαιδευτικό λογισμικό των αρχαίων, για το γυμνάσιο και το λύκειο
 • Τον ορθογράφο της νέας ελληνικής στο Microsoft Word
 • Τα δύο πρόσθετα περιηγητών και Word με τα οποία όπου και να βρίσκεστε αναζητάτε απευθείας στα λεξικά μας - μόνο με ένα κλικ - την οποιαδήποτε λέξη
 • Γρήγορο βοήθημα αρχαίων γυμνασίου, λυκείου για μετάφραση, συντακτικό, ασκήσεις

Τρόποι πληρωμής

Πατήστε το κουμπί Buy Now για να πληρώσετε 7,99 Ευρώ με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα (Κάρτες PaySafe δεν υποστηρίζονται) ή με λογαριασμό PayPal για να αποκτήσετε πρόσβαση για ένα χρόνο. Μην ανησυχείτε, η συνδρομή ΔΕΝ ανανεώνεται αυτόματα μετά από ένα χρόνο.. Όταν πατήσετε Buy Now θα μεταφερθείτε στο PayPal όπου θα πατήσετε "πληρωμή μέσω τράπεζας ή με κάρτα" ή "πληρωμή ως επισκέπτης" (όποιο βγάλει) για να πληρώσετε με κάρτα. Μπορεί να σας ζητήσει πρώτα ένα e-mail σας και μετά τα στοιχεία της κάρτας σε επόμενη οθόνη. Η συναλλαγή είναι ασφαλής και η Lexigram δεν παίρνει τα στοιχεία της κάρτας σας. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής ΜΗΝ κλείσετε το παράθυρο του PayPal, περιμένετε να επιστρέψετε αυτόματα εντός μερικών δευτερολέπτων στη σελίδα μας για να ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας. Στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων της κάρτας το PayPal θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να φτιάξετε λογαριασμό, πείτε του όχι (No thank you) και περιμένετε να επιστρέψετε στη Lexigram.

Πληρώνετε: 7,99 Ευρώ
Μπορείτε να πληρώσετε 7,99 Ευρώ με κατάθεση σε υποκατάστημα, ΑΤΜ ή μέσω e-banking σε μία εκ των παρακάτω τραπεζών. Αφού κάνετε την κατάθεση, στείλτε μας ένα e-mail στο info@lexigram.gr με το αποδεικτικό της πληρωμής (να εμπεριέχει το ποσό οπωσδήποτε) για να ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας. Εάν το e-mail από το οποίο μας στέλνετε το καταθετήριο είναι διαφορετικό από το e-mail που θα λάβει τη συνδρομή, να μας αναφέρετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για ποιο e-mail είναι η συνδρομή.. Ελέγχουμε τα e-mail με τα καταθετήρια μέχρι τις 7 μ.μ., αλλιώς την επόμενη μέρα. Με την ενεργοποίηση της συνδρομής θα λάβετε και ένα επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν δεν το βρείτε στα εισερχόμενα το e-mail που θα σας στείλουμε, ελέγξτε τον φάκελλο Spam / Junk / Ανεπιθύμητα. Εάν στείλετε το καταθετήριο μετά τις 7μ.μ. και βιάζεστε μπορείτε να πάρετε έναν δοκιμαστικό κωδικό. Εάν δεν έχετε λογαριασμό σε μία από αυτές τις τράπεζες, μην τα στείλετε από άλλη διότι θα είναι διατραπεζική η συναλλαγή και θα παρακρατήσει όλο το ποσό η τράπεζα ως κόστος συναλλαγής.

Alpha Bank:
IBAN: GR3201401470147002101114015 Αρ. λογαριασμού: 147-002101-114015
Δικαιούχος: Χατζηευστρατίου Ευαγγελία του Καλλινίκου

Εθνική Τράπεζα:
IBAN: GR7601100970000009761187120 Αρ. λογαριασμού: 097/611871-20
Δικαιούχος: Σακαράκης Αναστάσιος του Στέφανου

Πειραιώς:
IBAN: GR3701720490005049056954748 Αρ. λογαριασμού: 5049-056954-748
Δικαιούχος: Ψειρίδη Ψείρα Σοφία του Αποστόλου

EuroBank:
IBAN: GR1402602040000260100921297 Αρ. λογαριασμού: 0026.0204.26.0100921297
Δικαιούχος: Ψειρίδη-Ψείρα Σοφία του Αποστόλου

Εάν είστε νέος επισκέπτης, μπορείτε να ζητήσετε δοκιμαστική πρόσβαση με ισχύ 3 ημερών και όριο 30 λέξεων. Εισαγάγετε παρακάτω το κινητό σας και θα σας αποσταλεί εκεί ένας δοκιμαστικός Κωδικός Πρόσβασης.

Αριθμός Κινητού: Παραλαβή Κωδικού Πρόσβασης
Σημείωση:
Εάν μετά από λίγο καιρό βλέπετε ξανά διαφημίσεις ή δεν έχετε πρόσβαση, συμβαίνει γιατί σβήσατε τα cookies/ιστορικό (χειροκίνητα ή μέσω τρίτης εφαρμογής), οπότε πρέπει απλά να ξανασυνδεθείτε (όπως κάνετε και σε κάθε άλλον ιστότοπο). Εάν ο περιηγητής σας θα προσφερθεί να θυμηθεί τα στοιχεία εισόδου σας, πείτε του ναι για να μην τα πληκτρολογήσετε ξανά όταν χρειαστεί να τα εισάγετε.
Εάν δεν κρατάτε/σβήνετε το ιστορικό/cookies για προσωπικούς λόγους, οι browser έχουν την επιλογή να μη σβήνουν τα cookies από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο που θα επιλέξετε, εσείς θα διαλέξετε να μη τα σβήνει από το lexigram.gr

Οι συνδρομές είναι προσωπικές και χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα οδηγήσει αυτομάτως στην ακύρωσή τους χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Top