Διαφήμιση

Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: πεδώ (Λεξικό Ομορρίζων)
Αρχική - Ριζική: πους < αρχ. πούς < ποδ-, ετεροιωμένη βαθμίδα του ΙΕ πεδ- "πόδι" ποδίζω < πούς 
ἄπους
ἀποδία
ἀντίπους < ἀντί + πούς
δίπους < δίς + πούς
διποδία
διποδιάζω
διποδισμός
καλόπους / καλάπους "ξύλινο ποδάρι" < κᾶλον "ξύλο" + πούς
ὀκτάπους < ὀκτώ + πούς
πλατύπους < πλατύς + πούς
πολύπους < πολύς + πούς
τραγόπους < τράγος + πούς
τρίπους < τρι- + πούς
πηδός < πεδ- < πούς
πηδῶ < πηδός
πήδημα < πηδῶ
πήδησις < πηδῶ
πηδητής < πηδῶ
πηδητικός < πηδῶ
πηδηθμός < πηδῶ
πηδάλιον < υποκορ. του *πήδ-αλ-ον "το πλατύ μέρος του κουπιού" < *ped-
ἀπήδαλος
πέδη < *ped-
πεδώ < πέδη
πέδιλον < πέδη
πέδον < ΙΕ *ped- "πόδι"
πεδίον < πέδον
πεδιάς < πεδίον
πεδινός < πεδίον
πεζός < πούς < *ped-
πεζικός < πεζός
πεζεύω < πεζός
πέζευμα
πέζευσις
πεζευτός
πεζευτικός
ἀναποδίζω
ἀναπόδισις
ἀναποδισμός
ἀναποδιστής
παραποδίζω < παρά + ποδίζω
παραποδισμός
παραποδιστός
συμποδίζω
ἀναπηδῶ
ὑπερπηδῶ < ὑπέρ + πηδῶ
ἀποπηδῶ
διαπηδῶ
εἰσπηδῶ
ἐπεισπηδῶ
ἐπιπηδῶ
καταπηδῶ
παραπηδῶ
προσπηδῶ
ἔμπεδος < ἐν + πέδον "έδαφος"
ἐμπεδῶ < ἔμπεδος
ἐμπέδωσις < ἐμπεδῶ
κατεμπεδῶ
ἐμπόδιος < επίρρ. ἐμποδών "αυτός που βρίσκεται μπροστά στα πόδια, που κλείνει τον δρόμο"
ἐμπόδιον < ἐμπόδιος
ἐμποδίζω < ἐμπόδιος
ἐμπόδισις / ἐμποδισμός < ἐμποδίζω
ἀνεμπόδιστος < αν- στερητ. + ἐμποδίζω
ἐμπεδορκῶ < ἐμπεδῶ + ὅρκος
πεζομάχης < πεζός + μάχομαι
πεζομαχῶ < πεζομάχης
ποδηγῶ < ποδηγός < πούς + ἄγω
συμποδηγῶ
ποδοχῶ < πούς + ἔχω
εκποδών < ἐκ + ποδῶν
ἐπίπεδος < ἐπί + πέδον "έδαφος"
ὁμοτράπεζος < ὁμός + τράπεζα
ποδάγρα < πούς + ἄγρα, αρχική σημ. "παγίδα για τα πόδια"
ποδαγρῶ < ποδάγρα
ποδαγρικός
ποδήρης < πούς + κατάλ. -ήρης του ἀραρεῖν < ἀραρίσκω "συνδέω, συνάπτω"
ποδηνεκής < ποῦς + θ. *ενεκ- του αορ. β' ἐνεγκεῖν του φέρω
γήπεδον < γῆ + πέδον
δάπεδον < δέμω + πέδον "έδαφος"
οἰκόπεδον < οἶκος + πέδον
ἀνδράποδον < ἀνήρ + πούς
ἀνδραποδίζω < ἀνδράποδον
ἀνδραποδισμός < ἀνδραποδίζω
ἐξανδραποδίζω < ἐξ + ἀνδράποδον
προσεξανδραποδίζομαι
ἰσόπεδος < ἴσος + πέδον "έδαφος"
κράσπεδον < καρασ- + πέδον
πεζοπόρος < πεζός + πορεύομαι
πεζοπορῶ < πεζοπόρος
στρατόπεδον < στρατός + πέδον
στρατοπεδεύω < στρατόπεδον
τράπεζα < τρα-( < τέ-ταρτ-ος, τε-τρά-κις) + πεδ- < πούς
τραπέζιον < υποκορ. του τράπεζα
τραπεζίτης < τράπεζα
τραπεζῶ < τράπεζα
τραπεζιτεύω < τραπεζίτης < τράπεζα

Τα πάντα για τα αρχαία

ΔιαφήμισηΠροτάσεις διόρθωσης:

Εισαγάγετε παρακάτω τον κωδικό σας

Κωδικός πρόσβασης:

Όταν πατήσετε το κουμπί Είσοδος, ο περιηγητής (browser) θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να θυμάται τον κωδικό. Πείτε του ναι, για να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε ξανά σε περίπτωση που σβήσετε τα cookies/ιστορικό.

Εάν ο περιηγητής (browser) σας δεν θυμάται/σβήνει το ιστορικό/cookies και αναγκάζεστε να εισάγετε τον κωδικό κάθε φορά, για να μην το κάνει αυτό, δείτε τις παρακάτω Οδηγίες

Έχετε χάσει τον κωδικό σας; Ανάκτηση κωδικού

info@lexigram.gr || +30 210 6458183


Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυροΕίμαι

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (AdBlock, uBlock, ...) παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο και για να μας υποστηρίξετε (πληρώνετε εύκολα και με SMS) με το συμβολικό ποσό των 2 Ευρώ, κάντε κλικ

Πληρώσατε και αποκτήσατε ήδη κωδικό;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Παροιμία Λόγια φράση
Γνωμικό Φράση Ν.Ε.
...της ημέρας... Κουίζ
Για νέες λειτουργίες, επιμορφώσεις, σεμινάρια δηλώστε την ιδιότητά σας.
Κερνάμε Προφιτερόλ

Αυτόματος Πολυτονιστής

Διαφήμιση

Top