Περισσότερα:

Μοναδικά Λεξικά
Δείτε διαδραστικά τα λεξικά και λογισμικά μας της νέας και της αρχαίας

Λεξιδρόμιο
Παιχνίδια-Ασκήσεις Νέας-Αρχαίας μόνο με κλικ

Πολυτονικός Ορθογράφος
είναι και Αυτόματος Πολυτονιστής, χρησιμοποιεί τέσσερα λεξικά και δεν κάνει κανένα λάθος

Επεκτάσεις Περιηγητών
Τα λεξικά όπου και εάν
είστε μόνο με ένα κλικ

Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: μαθητής (Λεξικό ομορρίζων - παραγώγων Νέας & Αρχαίας)
Δείτε και: Κλίση Αρχαίας LSJ Αρχ. Ελλην. Γραμματεία Κλίση Νέας Συνώνυμα - Σημασία Γνωμικά κ.ά. Λεξικά Δημοτικού
Αρχική - Ριζική: μανθάνω < αρχ. < μαθ-, συνεσταλμένη μεταπτωτική βαθμίδα της μενθ-, επεκταμένος τύπος της ΙΕ *men-: "σκέπτομαι" 
μαθαίνω < ἔ-μαθ-ον, αόρ. β' του αρχ. μανθάνω
μαθαίνομαι
μαθημένος
μαθεύεται
μαθές < προστ. μάθε του ρ. μαθαίνω
μαθέ <μάθε, προστακτ. του μαθαίνω
μάθηση <αρχ. μάθησις < μανθάνω
μάθημα <αρχ. μάθημα < μανθάνω
μαθηματάκι
μαθησιακός <μάθηση
μαθητεία <μτγν. μαθητεία < μαθητεύω
μαθητευόμενος μτχ. παθητ. ενεστ. του ρ. μαθητεύω
μαθητεύω <μτγν. μαθητεύω < μαθητής
μαθητής <αρχ. μαθητής < μανθάνω
μαθητάκος
μαθήτρια <αρχ. μαθητής < μανθάνω
μαθητριούλα
μαθηταρούδι
μαθηταριό
μαθητιάδα
μαθητούδι υποκορ. του ουσ. μαθητής
μαθητικός <αρχ. μαθητικός < μαθητής
μαθηματικός <αρχ. επίθ. μαθηματικός
μαθηματικά πληθ. ουδ. του αρχ. επιθ. μαθηματικός
μαθός <μαθών, μτχ. αορ. του μανθάνω
μάντης < αρχ. μάντις < συνεσταλμένη βαθμίδα μαν- από θ. μεν-
μαντικός <αρχ. μαντικός < μάντις
μαντική θηλ. του αρχ. επιθ. μαντικός
μαντεία <αρχ. μαντεία < μαντεύομαι
μαντείο <αρχ. μαντεῖον
μαντεύω <μτγν. μαντεύω < αρχ. μαντεύομαι < μάντις
μαντεύεται
μαντεμένος
μαντευτής <μτγν. μαντευτής < μαντεύομαι
μαντευτικός <μτγν. μαντευτικός < μαντεύομαι
μαντεψιά
μάντεμα <αρχ. μάντευμα < μαντεύομαι
μαντοσύνη <αρχ. μαντοσύνη
μνήμη < αρχ. μνη- του μι-μνή-σκω "θυμίζω" < μενηι-, ομόρρ. με μένος
μνήμες
μνημονεύω <αρχ. μνημονεύω < μνήμων
μνημονεύομαι
μνημονεύεται
μνημονευμένος
μνημονευθείς
μνημόνευση <μτγν. μνημόνευσις < μνημονεύω
μνημονευτέος
μνημείο <αρχ. μνημεῖον < μνῆμα
μνημειακός <μνημείον
μνημειακότητα
μνημειώδης <μνημείον + κατάλ. -ώδης
μνήμων <αρχ. μνήμων < μνῶμαι
μνημοσύνη <αρχ. μνημοσύνη < μνήμων
μνημόσυνο <αρχ. μνημόσυνον < μνήμων
μνήμα <αρχ. μνῆμα < μνάομαι-ῶμαι
μνήματα
μνημονικός <αρχ. μνημονικός < μνήμων
μνημονική
μνημονικό
μνημόνιο <μνήμη
μνημονιακός
μνημούρι <μτγν. μνημόριον < λατιν. memorium, με παρετυμολ. επίδραση του μνήμα
μνηστήρας < αρχ. μνηστήρ < μνῶμαι
μνηστεύω < αρχ. < μνηστήρ
μνηστεύομαι
μνηστευμένος
μνηστή <αρχ. μνηστή, θηλ. του επιθ. μνηστός < μνάομαι
μνήστρα <αρχ. μνῆστρον < μνηστεύω
μνηστεία <αρχ. μνηστεία < μνηστεύω
μνήστευση <μτγν. μνήστευσις < μνηστεύω
μούσα < αρχ. Μοῦσα < *μονθ-jα, μενθ- "σκέπτομαι", ομόρριζο με μανθάνω
μουσική <αρχ. μουσική (τέχνη), θηλ. του επιθ. μουσικός
μουσικούλα
μουσικός <αρχ. μουσικός < Μοῦσα
μουσικότητα <μουσικός
μουσικάντης < αντιδ. < ιταλ. musicant(e) -ης < musica < λατ. musica < αρχ. μουσική
μουζικάντης <ιταλ. musicante, μτχ. του musicare
μιούζικαλ < αντιδ. < αγγλ. musical < music < γαλλ. musique < λατ. musica < αρχ. μουσική]
μουσείο < αρχ. μουσεῖον "χώρος αφιερωμένος στις Μούσες και στις τέχνες που αυτές αντιπροσωπεύουν" < Μοῦσα
μουσειακός <μουσείον
μαίνομαι < αρχ. μεν-
μένος <αρχ. μένος
εμμανής < αρχ. < ἐν- + -μανής < θ. μαν- του ρ. μαίνομαι
μαινάδα <αρχ. μαινάς < μαίνομαι
μαινόμενος
μάνητα <μσν. μάνητα < μάνη
μανία <αρχ. μανία < μαίνομαι
μανιάζω βλ. μανίζω
μανιασμένος
μανιακός <μανία
μάνιασμα <μανιάζω
μανίζω από το αρχ. ἐμάνησαν, γ' πληθ. αορ. του μαίνομαι
μανιώδης <αρχ. μανιώδης < μανία
μανιωδώς
μανιώνω <μανία
μάνιωμα <μανιώνω
μέντορας < μεν-
μνεία < αρχ. μνῶμαι
μνήστρο < θ. μνησ- < ἔ-μνησ-α, αόρ. του μνῶμαι) + επίθημα -τρον

Τα πάντα για τα αρχαία

Περισσότερα:

Μοναδικά Λεξικά
Δείτε διαδραστικά τα λεξικά και λογισμικά μας της νέας και της αρχαίας

Λεξιδρόμιο
Παιχνίδια-Ασκήσεις Νέας-Αρχαίας μόνο με κλικ

Πολυτονικός Ορθογράφος
είναι και Αυτόματος Πολυτονιστής, χρησιμοποιεί τέσσερα λεξικά και δεν κάνει κανένα λάθος

Επεκτάσεις Περιηγητών
Τα λεξικά όπου και εάν
είστε μόνο με ένα κλικ

ΔιαφήμισηΠροτάσεις διόρθωσης:

  

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε
Email:


Password:


ΜΟΝΟ για χρήστες οργανισμών με μαζική αγορά συνδρομών ΚΑΙ για ιδιώτες που τους έχει δοθεί ως δώρο η συνδρομή και έχουν Κωδικό Πρόσβασης:
Κάντε κλικ εδώ και βάλτε τον Κωδικό Πρόσβασης: Έχω Κωδικό Πρόσβασης πριν πατήσετε Σύνδεση


Έχετε (ξε)χάσει το Password σας; Αλλαγή Password

Δεν έχετε εγγραφεί (δημιουργήσει λογαριασμό) ποτέ; Εγγραφή Χρήστη


Όταν πατήσετε το κουμπί Σύνδεση, ο περιηγητής (browser) θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να θυμάται το Email και το Password. Πείτε του ναι, για να μην χρειάζεται να το πληκτρολογήσετε ξανά σε περίπτωση που σβήσετε τα cookies/ιστορικό.

Εάν ο περιηγητής (browser) σας δεν θυμάται/σβήνει το ιστορικό/cookies και αναγκάζεστε να εισάγετε το Email και το Password κάθε φορά, για να μην το κάνει αυτό, δείτε τις παρακάτω Οδηγίες

info@lexigram.gr || +30 210 6458183


Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυροΕίμαι

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (AdBlock, uBlock, ...) παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο, κάντε κλικ

Πληρώσατε και έχετε ήδη συνδρομή;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Top