Διαφήμιση

Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: χειρόπτερο (Λεξικό Ομορρίζων)
Δείτε και: Κλίση Νέας  Συνώνυμα  
Αρχική - Ριζική: πέτομαι < αρχ. < πετ- "πετώ" < ΙΕ pet- "εκτείνω" 
ανεμόπτερο <άνεμος + πτερόν
αιωρόπτερο < αιωρώ + πτερό
αιωροπτερισμός
αιωροπτεριστής
δασύπτερος
δίπτερος <αρχ. δίπτερος < δίς + πτερόν
εξαπτέρυγο < μσν. ἑξαπτέρυγον < ἕξ + πτέρυξ
μονόπτερος <μτγν. μονόπτερος < μόνος + πτερόν
νευρόπτερο
χειρόπτερο
ορθόπτερος <αρχ. ὀρθόπτερος < ὀρθός + πτερόν
περιπτερούχος <περίπτερο + έχω
πτέραρχος <πτέρυγα "βασική μονάδα της πολεμικής αεροπορίας" + άρχω
αντιπτέραρχος <αντί + πτέραρχος
υποπτέραρχος <υπό + πτέραρχος
πτερόρροια
πτεροφυΐα <μτγν. πτεροφυΐα < πτεροφυῶ < πτερόν + φύω
πτερυγιόποδα
πτερυγοειδής <μτγν. πτερυγοειδής < πτέρυξ + εἶδος
ποικιλόπτερος
πετόσφαιρα <πετώ + σφαίρα
πετοσφαίριση
πτηνοπωλείο
πτηνοπώλης
πτηνοσκοπία
πτηνοτροφείο <πτηνοτρόφος
πτηνοτροφή
πτηνοτρόφος < πτηνόν + τρέφω
πτηνοτροφία <πτηνοτρόφος
πτηνοτροφικός <πτηνοτροφία
τσαλαπετεινός < τσαλί "θάμνος" + πετεινός
γοργόφτερος <γοργός + φτερό
φτεροκόπημα <φτεροκοπώ
φτεροκοπώ <φτερό + κόπτω
φτεροκόπημα <φτεροκοπώ
φτεροπόδαρος <φτερό + ποδάρι
αιμοπετάλιο <αίμα + πετάλιο, απόδ. του αγγλ. blood platelet
μονοπέταλος <μόνος + πέταλον
πολυπέταλος <πολύς + πέταλον
ροδοπέταλο <ρόδον + πέταλον
πεταλοβράγχια
πεταλοειδής <μτγν. πεταλοειδής < πέταλον + εἶδος
πεταλοποιός <μτγν. πεταλοποιός < πέταλον + ποιῶ
πεταλόσχημος
πεταλουργείο <πεταλουργός
πεταλουργός <μσν. πεταλουργός < πέταλον + ἔργον
γονυπετώ <μτγν. γονυπετῶ < γονυπετής
γονυπετής < αρχ. < γόνυ + πεσεῖν < πίπτω
αλεξίπτωτο < αρχ. ἀλέξω + πίπτω
αλεξιπτωτισμός <αλεξίπτωτο
αλεξιπτωτιστής <αλεξίπτωτον
δίπτωτος <μτγν. δίπτωτος < δίς + πτῶσις
ετερόπτωτος <μτγν. ἑτερόπτωτος < ἕτερος + πίπτω
ομοιόπτωτος <μτγν. ὁμοιόπτωτος < ὅμοιος + πτῶσις
ανομοιόπτωτος <μτγν. ἀνομοιόπτωτος < ἀν- στερητ. + ὁμοιόπτωτος
περιπτωσιολογία <περίπτωσις + λέγω
συμπτωματολογία <σύμπτωμα + λέγω
συμπτωματολογικός <συμπτωματολογία
υστεροπτωσία <υστέρα + πίπτω
κακοπέφτω <κακός + πέφτω
καλοπέφτω <καλός + πέφτω
μεσοποτάμιος <μτγν. μεσοποτάμιος < μέσος + ποταμός
ξεροπόταμος <ξερός + ποταμός
πολυπόταμος
ποταμολίμνη <ποταμός + λίμνη
ποταμολογία
ποταμόνερο
ποταμοπλοΐα <ποταμός + πλέω
ποταμόπλοιο < ποταμός + πλοίον
ποταμόκολπος <ποταμός + κόλπος
ποταμόφιλος
ποταμοφυής
ποταμοχαρής
ποταμόψαρο <ποταμός + ψάρι
νεόπτωχος <νέος + πτωχός
πάμπτωχος
φιλόπτωχος <μσν. φιλόπτωχος < φίλος + πτωχός
πτωχοκομείο <πτωχός + κομέω-ώ
πτωχοπροδρομισμός <πτωχοπρόδρομος
πτωχοπρόδρομος
θεόφτωχος <θεο- + φτωχός
πάμφτωχος <παν + φτωχός
φτωχογειτονιά <φτωχός + γειτονιά
φτωχογυναίκα
φτωχοζώ
φτωχοκάλυβο
φτωχοκομείο
φτωχοκόριτσο <φτωχός + κορίτσι
φτωχολογιά <μσν. φτωχολογία
φτωχολόι <φτωχός + κατάλ. -λόι < λόγιο < λέγω
φτωχομάγαζο <φτωχός + μαγαζί
φτωχομάνα <φτωχός + μάνα
φτωχομαχαλάς <φτωχός + μαχαλάς
φτωχόπαιδο <φτωχός + παιδί
φτωχοπερνώ
φτωχοπροδρομισμός
φτωχοπρόδρομος
φτωχόσπιτο <φτωχός + σπίτι
φτωχοφαμελιά <φτωχός + φαμελιά
φτωχοφαμελίτης <φτωχοφαμελιά
διπλοπενιά <διπλός + πενιά

Τα πάντα για τα αρχαία

ΔιαφήμισηΠροτάσεις διόρθωσης:

Αφαίρεση διαφημίσεων - βάλτε παρακάτω τον κωδικό σας

Κωδικός:


Βοήθεια

  • Γράψτε μονοτονικά ή άτονα με μικρά γράμματα μία οποιαδήποτε νεοελληνική λέξη σε οποιονδήποτε τύπο θέλετε στο κουτάκι πάνω αριστερά ή βάλτε την με αντιγραφή και επικόλληση.

  • Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση () ή πατήστε το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.

  • Η εφαρμογή φέρνει τα ομόρριζά της και εσείς μπορείτε να επιλέξετε από τις τρεις κατηγορίες: απλά, σύνθετα με προθέσεις κτλ. ή σύνθετα με ουσιαστικά κτλ..


© περιεχομένου Lexigram

www.lexigram.gr || info@lexigram.gr || +30 210 6458183Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυρο


  Κάντε Like για να ενημερώνεστε για τα εκπαιδευτικά μας λογισμικά, τα οποία έχετε δωρεάν με απεριόριστη χρήση για πάντα
Είμαι

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο και για να μας υποστηρίξετε (πληρώνετε εύκολα και με SMS) με το συμβολικό ποσό των 2 Ευρώ, κάντε κλικ

Πληρώσατε και αποκτήσατε ήδη κωδικό;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Επισκέψεις μηνός
Δηλωμένοι χρήστες

Διαφήμιση

Top