Διαφήμιση

Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: εξατομικεύω (Λεξικό Ομορρίζων)
Δείτε και: Κλίση Νέας  Συνώνυμα  
Αρχική - Ριζική: τέμνω < αρχ. Ετυμολογία: [<εξ + άτομον]
ατεμάχιστος <α- στερητ. + τεμαχίζω
κατατεμαχίζω <μτγν. κατατεμαχίζω < κατά + τεμαχίζω
κατατεμαχισμός <κατατεμαχίζω
ανατέμνω <αρχ. ἀνα-τέμνω
ανατομή <αρχ. ἀνατομή < ἀνατέμνω
ανατόμος <ανατέμνω
ανατομείο <ανατόμος
ανατομία <αρχ. ἀνατομή < ἀνατέμνω
ανατομικός <μτγν. ἀνατομικός < ἀνατομή < ἀνατέμνω
απότομος <αρχ. ἀπότομος
απότμηση
διατμηματικός
διατομή <μτγν. διατομή < διατέμνω < διά + τέμνω
εκτομή <αρχ. ἐκτομή < ἐκτέμνω
εκτομία
υστερεκτομή <αγγλ. hysterectomy < ελλ. ὑστέρα + ἐκτομή
εντομή <αρχ. ἐντομή < ἐντέμνω < ἐν + τέμνω
έντομο <αρχ. ἔντομον, ουδ. του επιθ. ἔντομος < ἐντέμνω
απεντομώνω
απεντόμωση
επιτομή <αρχ. ἐπιτομή < ἐπιτέμνω
επίτομος <μτγν. ἐπίτομος < ἐπιτέμνω
κατατέμνω <αρχ. κατα-τέμνω
κατάτμηση <κατατέμνω
κατατομή <αρχ. κατατομή < κατα-τέμνω
απερίτμητος <μτγν. ἀπερίτμητος < α- στερητ. + περιτέμνω
περιτομή <μτγν. περιτομή < περιτέμνω
προτομή <αρχ. προτομή < προτέμνω
συντέμνω <αρχ. συν-τέμνω
συντέμνουσα
σύντμηση <μτγν. σύντμησις < συντέμνω
ασύντμητος <α- στερητ. + συντέμνω
σύντομος < συντέμνω
συντομία <αρχ. συντομία < σύντομος
συντομεύω <μτγν. συντομεύω < σύντομος
συντόμευση <συντομεύω
ασυντόμευτος <α- στερητ. + συντομεύω
άτομο < αρχ. ἄτομον < ἄτομος "άτμητος" < α- στερητ. + τομή < τέμνω
ατομικός <άτομον
ατομικότητα <ατομικός
ατομικεύω <άτομον
ατομίκευση <ατομικεύω
ατομικισμός <ατομικεύω
ατομικιστής <ατομικισμός
ατομικιστικός <ατομικιστής
ατομισμός <άτομον
ατομιστής <άτομον
ατομιστικός <ατομιστής
διατομικός
εξατομικεύω <εξ + άτομον
εξατομίκευση <εξατομικεύω
υπερατομικός <υπέρ + άτομον
αποταμιεύω <μτγν. ἀποταμιεύω
αποταμίευση <αποταμιεύω
αποταμιευτής
αποταμιευτικός <αποταμιεύω
αποταμίευμα <αποταμιεύω
αποταμιεύσιμος
εκταμιεύω <μτγν. ἐκταμιεύομαι < ἐκ + ταμιεύω
εκταμίευση <εκταμιεύω
διχοτόμος < μτγν. < δίχα + τέμνω
διχοτομώ < αρχ. διχοτομῶ < διχοτόμος
διχοτόμηση <μτγν. διχοτόμησις < διχοτομέω-ῶ
διχοτομικός <διχοτόμος
διχοτόμημα

Τα πάντα για τα αρχαία

ΔιαφήμισηΠροτάσεις διόρθωσης:

Αφαίρεση διαφημίσεων - βάλτε παρακάτω τον κωδικό σας

Κωδικός:


Βοήθεια

  • Γράψτε μονοτονικά ή άτονα με μικρά γράμματα μία οποιαδήποτε νεοελληνική λέξη σε οποιονδήποτε τύπο θέλετε στο κουτάκι πάνω αριστερά ή βάλτε την με αντιγραφή και επικόλληση.

  • Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση () ή πατήστε το πλήκτρο Enter του πληκτρολογίου.

  • Η εφαρμογή φέρνει τα ομόρριζά της και εσείς μπορείτε να επιλέξετε από τις τρεις κατηγορίες: απλά, σύνθετα με προθέσεις κτλ. ή σύνθετα με ουσιαστικά κτλ..


© περιεχομένου Lexigram

www.lexigram.gr || info@lexigram.gr || +30 210 6458183Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυρο

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (AdBlock, uBlock, ...) παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο και για να μας υποστηρίξετε (πληρώνετε εύκολα και με SMS) με το συμβολικό ποσό των 2 Ευρώ, κάντε κλικ

Πληρώσατε και αποκτήσατε ήδη κωδικό;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Top